Trang chủ > Sản Phẩm > Siêu vi lượng NPK 16 - 8 - 16 +TE + Đất hiếm

Siêu vi lượng NPK 16 - 8 - 16 +TE + Đất hiếm

04/07/2018

N:16%, P2O5: 8%, K2O: 16%

 

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

 Cho cây cao su: Tăng năng suất, tăng lượng mủ, hạn chế ngã, đổ

Cho cây cà phê: Bền cây, xanh lá, đều nhân, trái chín đồng loạt

Cho trái dứa: Khỏe cây, tăng sự chịu hạn và sâu bệnh, lớn trái

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cây cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản:

Lượng bón đầu mùa từ 70-100kg/ha

Lượng bón cuối mùa từ 50-100kg/ha

Cây cao su thời kỳ kinh doanh:

Lượng bón đầu mùa từ 300-500kg/ha

Lượng bón cuối mùa từ 250-300kg/ha

Cây cà phê

Lượng bón thúc cho cây từ 300-600kh/ha

Cây Dứa (khóm, thơm)

- Thời kỳ đầu khi trông cây từ 1000-1200kg/ha

   +Thời kỳ trước xử lý ra hoa khoảng 40 - 50 ngày, lượng bón khoảng 600-1000kg/ha

   + Thời kỳ nuôi trái, thúc trái, lượng bón khoảng 800 - 1200kg/ha

(Tùy từng giống dứa và mật độ trồng cho từng lượng bón phù hợp)