Trang chủ > Sản Phẩm > NPK 20-10-10+Đất hiếm

NPK 20-10-10+Đất hiếm

04/07/2018

 

Chuyên bón cho cây cà phê, tiêu, sầu riêng, chôm chôm, chanh, cam, quýt..

Lượng bón 200 - 400g/cây (trụ)/lần bón

 

Chuyên bón cho cây nhãn, vải, cam, bưởi, lúa, ngô, dứa...ngoài phía Bắc Bộ

Lượng bón/; 0.2 - 3kg/cây/lần bón

Hoặc 18 - 25kg/sào (360m2)

Tùy từng loại cây và thổ nhưỡng khác nhau cho lượng bón phù hợp