Đang thực hiện

Chuyên dùng cây công nghiệp

NPK: 20-20-10 + Đất hiếm


 
Mã sản phẩm : NPK: 20-20-10 + Đất hiếm
N: 20%; P2O5: 20%; K2O: 10%; 
 
 
 
Phân bón thúc chuyên dùng cho các loại cây trồng,
 
đặc biệt dùng cho rau, hoa màu.
 
Bón kết hợp với phân bón lót NPK (8-8-4)+ đất hiếm để cho hiệu quả cao nhất
 
Bón cho cây rau màu :
 
- Bón lót:         Trước khi trồng : 12 - 15 kg/sào  NPK (8-8-4).
 
- Bón thúc 1: Lượng bón: 3 -  4 kg/sào NK (17 – 9)
 
- Bón thúc 2: Lượng bón: 5 -  6 kg/sào NK (17 – 9)
 
- Bón thúc 3: Lượng bón: 7 -  8 kg/sào NK (17 – 9).
 
Tuỳ từng loại rau, mật độ trồng, dinh dưỡng đất, thời vụ trồng để thay đổi lượng phân và cách bón cho phù hợp. Phân bón dùng cho các loại rau,hoa màu. Đặc biệt cho rau ăn lá và cây hoa.
 
  Bón cho cây lúa:
 
- Bón lót:         Trước khi cấy với lượng 12 – 15 kg/sào NPK (8-8-4)
 
- Bón thúc lần 1: Khi lúa đẻ nhánh,          Lượng bón: 7 - 9 kg NK (17 - 9)
   Sau cấy 5- 7 ngày.
 
- Bón thúc lần 2: 20- 25 ngày sau lần 1.   Lượng bón: 3 - 5 kg NK(17 – 9).
 
Bón cho cây ngô:
 
- Bón lót:         Trước khi trồng; Tránh hạt tiếp xúc với phân bón.
 
            Lượng bón: 12 -15 kg/sào NPK (8-8-4).
 
- Bón thúc lần 1: Khi Ngô 3 - 5 lá. Lượng bón: 7 - 9 kg NK (17 – 9).
 
- Bón thúc lần 2: Khi Ngô 7 - 9 lá. Lượng bón: 5 - 6 kg NK (17 – 9).
 
  Bón thúc cách gốc 5- 10 cm; Kết hợp vun cao.
 
Chú ý: * Khi bón phân NPK Doanh nông  theo đúng quy trình thì không phải bón thêm Đạm, Lân, Kali  hoặc bất kì loại phân NPK nào khác.

Hỏi đáp

Phân bón Doanh Nông giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.

Hoạt động Xã Hội

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

  • Khuyến nông Quốc gia
  • Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Khuyến nông
  • Viện Công nghệ Xạ hiếm
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
  • Cục Bảo vệ Thực vật
  • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên
  • Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc