Ban hành Chỉ thị tăng cường phát triển, sử dụng phân bón hữu cơ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa ban hành Chỉ thị số 117 về tăng cường phát tri ...