Cảnh giác bệnh đạo ôn bùng phát

Nghệ An đã có hơn 1.300 ha lúa xuân bị nhiễm bệnh đạo ôn lá. Điều kiện thời ...