​Cần gỡ nút thắt Luật thuế 71 cho ngành phân bón

Nhiều năm trước, nhằm giảm giá bán cho nông dân thông qua việc giảm thuế đối với p ...