Giá phân bón bán lẻ tăng vọt, phân MAP đạt 800 USD/tấn

Giá phân bón bán lẻ tiếp tục tăng đáng kể trong tuần cuối cùng của thán ...