Thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam 10 tháng năm 2022

10 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,77 triệu tấn, ...