Lợi ích tuyệt vời của phân bón chậm tan có kiểm soát

Lâu nay, nhiều nông dân vẫn hiểu sai về việc phân NPK bón xuống phải tan hết ngay mới ...